AEDwinkel.nl | Met het Hart voor het Hart
❤ 20 Jaar ervaring ❤ Meer dan 40.000 AED's geleverd ❤ Wij krijgen een 9,7 van onze klanten
Winkelwagen
€0,00

AED informatie

AED’s voor dummies: de wat, hoe en wanneer vragen.

In België worden jaarlijks ongeveer 15.000 mensen het slachtoffer van een hartstilstand. Een snelle calculatie laat zien dat dit 40 personen per dag betreft. Een aanzienlijk aantal van deze hartaanvallen vinden buiten het ziekenhuis plaats. Defibrilleren binnen 3 minuten na een hartstilstand verhoogt de overlevingskans van het slachtoffer tot maar liefst 70%. Het spreekt dan ook voor zich dat het zeer belangrijk is dat er voldoende AED’s beschikbaar zijn.

De kwaliteit van het leven na een hartstilstand is afhankelijk van verschillende factoren. Hoe snel is er bijvoorbeeld met de reanimatie begonnen en is er gebruikt gemaakt van een AED tijdens de reanimatie? Dit is zeer belangrijk om de vitale functies in werking te houden en het hart te kunnen herstarten. Maar wat is nou eigenlijk een AED? Wanneer wordt een AED ingezet en hoe gaat dat in zijn werking? Medisol geeft hierover uitleg, lees snel verder om meer informatie op te doen.

Wat is een AED?
Automatische Externe Defibrillator: daar staat de afkorting AED voor. Een AED is een draagbaar apparaat dat een schok kan toedienen bij een hartaanval. Deze schok kan er dan voor zorgen dat het hartritme weer herstelt kan worden. Hoewel men vaak denkt dat het hart stilstaat tijdens een hartstilstand, is dit niet geheel het geval. Het hart verkeert als het ware in een chaotische toestand, waarbij snelle prikkelingen ervoor zorgen dat de hartkamers niet meer samentrekken. Hierdoor wordt er geen bloed meer rondgepompt en stopt de toevoer van zuurstof en voedingsstoffen naar de rest van het lichaam. De schok van een AED kan in zo een toestand het hart resetten, waardoor de hartkamers weer normaal gaan pompen. Met alleen het geven van borstcompressies en beademing is het niet mogelijk het hart te resetten. De overlevingskans van de patiënt is daarom aanzienlijk groter wanneer er een AED gebruikt wordt tijdens een reanimatie.

Wanneer en hoe wordt een AED gebruikt?
Een gebruiksklare AED is altijd voorzien van een elektrodenset. Tijdens een reanimatie dienen deze elektroden op de ontblote borstkas van het slachtoffer geplakt te worden. De AED kan namelijk door middel van deze elektroden het hartritme analyseren. Dit is van belang om te bepalen of er wel of geen schok toegediend moet worden. Geen zorgen, de AED zal nooit een schok toedienen wanneer dit niet noodzakelijk is. Het is daarnaast ook niet mogelijk om zelf een schok toe te dienen zonder dat de AED heeft bepaald dat dit vereist is. Wanneer de defibrillator klaar is met de analyse zal het apparaat de hulpverlener stapsgewijs door het reanimatieproces heen helpen. Zo wordt er aangegeven of er doorgegaan moet worden met reanimeren, of dat er een schok afgegeven dient te worden. Er zijn verschillende situaties waarin het apparaat géén schokopdracht zal afgeven. Allereerst wanneer iemand geen hartstilstand heeft; de persoon is bewusteloos, maar het hart functioneert nog goed. En ten tweede, als er helemaal geen hartactiviteit meer is. Het slachtoffer is dan helaas reeds overleden.

Wat moet u doen tijdens een reanimatie?
Wanneer u merkt dat iemand buiten bewustzijn is, is het belangrijk dat er snel én correct met de reanimatie gestart wordt. Om hierbij te helpen heeft de Hartstichting een speciaal stappenplan ontworpen. Hieronder vindt u welke stappen u dient te ondernemen in geval van nood:

1) Controleer het bewustzijn van het slachtoffer. Dit kunt u het beste doen door het slachtoffer voorzichtig heen en weer te schudden. Vraag daarnaast, luid en duidelijk, hoe het gaat. Geeft het slachtoffer geen reactie? Dan is hij/zij bewusteloos.
2) Kijk of er omstanders aanwezig zijn en vraag hen om direct 112 te bellen én een AED te halen. Bent u alleen? Bel dan 112, leg uw telefoon naast het slachtoffer op de speakerfunctie. Vraag om een ambulance en geef aan dat het slachtoffer niet reageert. Volg de instructies van de meldkamermedewerker.
3) Controleer de ademhaling. Leg een hand op het voorhoofd van het slachtoffer en kantel het hoofd naar achteren om te luchtwegen te openen. Til de kin op met de 2 vingertoppen van uw andere hand. Kijk, luister en voel maximaal 10 seconden. Geen of geen normale ademhaling en bent u alleen? Haal dan een AED als deze DIRECT beschikbaar is.
4) Start met het geven van 30 borstcompressies. Plaats uw handen midden op de borstkas van de patiënt en duw het borstbeen 5 à 6 centimeter in. Herhaal deze handeling 30 keer in een tempo van 100 – 120 keer per minuut.
5) Pas de kinlift toe, kantel het hoofd van het slachtoffer naar achter en knijp de neus dicht. Pas mond-op-mondbeademing toe. Beadem 1 seconde zó dat de borstkas omhoog komt. Doe dit 2 keer en zorg ervoor dat deze handeling in totaal niet langer dan 10 seconde duurt. Ga hierna door met het reanimeren en wissel 30 borstcompressies af met 2 beademingen. Mocht er een 2e hulpverlener zijn, wissel elkaar dan elke 2 minuten af.
6) Gebruik de AED, maar onderbreek de reanimatie zo kort mogelijk. Ontbloot de borstkas van het slachtoffer en zet de AED aan. De AED zal nu aangegeven wat er gedaan dient te worden. Blijf de opdrachten van de AED volgen totdat de ambulancezorgverleners arriveren en aangeven dat u mag stoppen.

Wat als er geen AED in de buurt is?
Als burgerhulpverlener is het van belang om altijd reanimatie te geven, óók als het een langere tijd duurt voordat er een AED beschikbaar is, of als er zelfs helemaal geen AED in de buurt aanwezig is. Hoewel het nu dus helaas langer duurt voordat het slachtoffer een hart-reset kan krijgen, zorgen hartmassages en mond-op-mondbeademingen er wel voor dat andere vitale functies in takt blijven. Zo blijft er bijvoorbeeld door het geven van compressies bloedt naar de hersen stromen, waardoor de hersenfunctie veilig gesteld kan worden.

Welke AED is geschikt voor uw situatie?
Mocht u na het lezen van bovenstaande informatie een AED beschikbaar willen stellen voor bijvoorbeeld uw bedrijf, organisatie of vereniging, dan kan het nog weleens moeilijk zijn om het juiste apparaat te kiezen. Er zijn namelijk behoorlijk wat AED’s verkrijgbaar, met uiteenlopende specificaties en variërende prijzen. Hier vindt u een filmpje waarin wij in slechts 10 minuten uitleggen waar u op dient te letten bij de aanschaf van een AED. Heeft u hierna nog vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze klantenservice. U kunt hen bereiken via +32 (0) 25 88 04 01 of via [email protected].

 • MSDS formulieren

  Omdat wij regelmatig verzoeken krijgen van onze klanten omtrent MSDS formulieren willen we graag duidelijkheid geven over wat dit is en waar u het voor nodig heeft.

  MSDS staat voor Material Safety Data Sheet. Op dit document staat informatie over de risico's van een gevaarlijke stof of preparaat en aanbevelingen voor het veilige gebruik ervan. Deze documenten worden opgesteld door de fabrikanten van het product waarin gevaarlijke stoffen zijn verwerkt.

  De instructies en regels voor het veilig verzenden van deze gevaarlijke goederen zijn internationaal vastgesteld in het IATA en ADR register. Deze regels zijn opgesteld en vastgelegd om eventuele gevaarlijke situaties met deze gevaarlijke stoffen te kunnen vermijden. Omdat de batterij van een AED de gevaarlijke stof lithium bevat, zijn deze instructies ook van toepassing bij het verzenden van een AED of batterij van een AED.

  Doormiddel van een MSDS en de eventueel bijbehorende documenten is het mogelijk om de AED’s en de batterijen van de AED op een juiste en veilige manier te vervoeren via weg- of luchtvracht.
  Het risico van het onjuist vervoeren van AED’s en de batterijen van AED’s is bijvoorbeeld brandgevaar bij beschadiging van de verpakking.
  Door de AED’s en de batterijen op een juiste manier te verzenden kan dit risico worden verkleind.

  Mocht u een MSDS nodig hebben, kunt u deze aanvragen bij Medisol.

 • Kan ik mijn AED uitlezen en/of updaten?

  Voor het uitlezen of updaten van een AED is communicatie met het toestel en een PC noodzakelijk. AEDwinkel vertelt u welke communicatiemogelijkheden er zijn en wat u zelf kunt doen. Het Medisol Service Center kan uw AED altijd voor u uitlezen en de softwareversie controleren. Updates zijn afhankelijk van beschikbaarheid.

  Het is nog een verrassing welke veranderingen AED’s na ERC2015 moeten ondergaan om het meest levensreddende protocol te volgen. Het gemak van de huidige uitlees- en updatemogelijkheden geeft een indicatie bij welke merken u het meeste gemak en de minste kosten zal hebben in de toekomst.

  Cardiac Science:

  Alle Cardiac Science AED’s kunnen door middel van een kabel aan de PC worden gekoppeld waarna het interne geheugen kan worden uitgelezen. De kabel en software zijn inbegrepen bij een nieuwe AED. U kunt dus zelf aan de slag met uitlezen van uw AED. In de nieuwe Cardiac Science AED’s is ook het één en ander aan de instellingen te bewerken, zoals het te volgen schokprotocol. Het valt dus niet uit te sluiten dat het updaten van de AED ook via deze wijze moet kunnen gebeuren. De grote vraag is of een update beveiligd en zonder kosten ter beschikking zal worden gesteld door de fabrikant.

  Defibtech:
  Defibtech AED’s kunnen worden uitgelezen door gebruik te maken van de optionele SD kaart. Software is voor sommige types gratis verkrijgbaar. In het verleden zijn correctieve software updates al eens bij alle eigenaren van een Defibtech AED uitgevoerd door het uitwisselen van SD kaarten.

  Heartsine:

  Met een optionele kabel kunnen Heartsine AED’s worden uitgelezen. Software hiervoor is gratis te downloaden via internet. AED’s van Heartsine zijn eerder op dezelfde wijze voorzien van nieuwe softwareversies. Bij eerdere correctieve acties kregen alle AED eigenaren een softwarepakket en kabel gratis toegestuurd.

  Philips:

  De Philips AED kan door de gebruiker zelf uitgelezen worden, maar een update zal moeilijker zijn. Door middel van infra-rood kan connectie worden gemaakt met de AED. U heeft daarvoor wel een irDA poort nodig. De software is gratis te downloaden. Eerder heeft Philips een grote inruilactie gedaan om AED’s met een verouderd protocol van de markt te halen en voor nieuwere versies in te ruilen.

  Physio Control:

  Met Physio Control AED’s is het moeilijk communiceren. De apparatuur kan worden uitgelezen door via een irDA poort aan de PC aan te sluiten, maar de software is niet gratis verkrijgbaar zoals dat bij haast alle andere AED’s wel het geval is.

  Primedic:

  De Primedic AED’s werken met een uitneembare geheugenkaart. Op de software CD-rom is een uitleesprogramma te vinden. Over de uitvoer van updates is niets bekend.

  Schiller:

  Schiller AED’s kunnen worden uitgelezen met gratis verkrijgbare software. De gegevens van een inzet worden opgeslagen op een SD kaart. Updaten van de software kan de gebruiker niet zelf vanwege de speciale kabels waarover alleen monteurs beschikken.

  Zoll:

  Zoll AED’s zijn uit te lezen via de infra rood poort. Software voor het uitlezen is gratis verkrijgbaar. Updaten is eveneens mogelijk via de infra-rood poort, maar kan de gebruiker niet zelf doen. Zoll is eerder goed omgegaan met het implementeren van de nieuwe richtlijnen, dus dat biedt perspectief voor de toekomst.

  Heeft u een andere AED of wilt u informeren naar de verkrijgbaarheid van software of onderdelen? Informeer bij de AEDwinkel klantenservice naar de mogelijkheden.

 • Verschillen tussen AED's: snelheid gesproken instructies

  Er wordt veel gezocht naar verschillen tussen AED's: welke AED redt het best een leven? Dit is nagenoeg niet te bewijzen omdat iedere reanimatie uniek is. Iedere patiënt is anders en de tijd waarin de AED ter plaatse is verschilt.

  Alle AED's doen in principe het zelfde. Ze analyseren allemaal het hartritme en geven allen een levensreddende schok wanneer er een schokbaar ritme wordt gedetecteerd. Maar er zijn ook verschillen. Bijvoorbeeld:

  - Hoe handig zit de AED in elkaar? De gebruiksvriendelijkheid verschilt per AED en per doelgroep.

  - Sommige AED's doen een uitgebreide zelftest, andere houden dit simpel. Dit kan van invloed zijn op de bedrijfszekerheid.

  - Extra hulpmiddelen; bijvoorbeeld een scherm, meertaligheid, kinderelektroden, enz.

  - Kwaliteitsverschillen in materiaalkeuze en keurmerken

  - De manier waarop de fabrikant het protocol van de ERC (European Resuscitation Council) wordt geïnterpreteerd.

  Op dit laatste punt betreffende de interpretatie van het protocol is nu eindelijk kwalitatief onderzoek gedaan. Nu is bewezen dat de tijd die de AED nodig heeft om zijn aanwijzingen uit te spreken tot uitstel van de noodzakelijke borstcompressies en beademingen kan leiden. En daarin verschillen de AED's flink van elkaar; soms zijn de aanwijzingen summier. Dat levert tijdswinst op. AED's die als meest behulpzaam worden gekwalificeerd, praten vaak het meest en vertragen de inzet.

  Jammer genoeg zijn niet alle gangbare AED's in het onderzoek meegenomen waardoor AEDwinkel geen onafhankelijke kwaliteitsvergelijking voor u kan maken. In het onderzoek is wel naar voren gekomen dat sommige vooraanstaande merken helemaal niet zo goed scoren als ze in hun promotieverhaal doet geloven.

  Wat heeft u hieraan?

  Uit het onderzoek blijkt dat het in ieder geval verstandig is om voor te werken: als u door uw reanimatiecursus weet wat u moet doen, dan kunt u direct handelen. Wacht niet tot de stem u helemaal heeft uitgelegd hoe u de handen moet plaatsen voor de borstcompressies als u dat al weet. Direct starten met reanimeren levert kostbare seconden tijdswinst op en de AED volgt uw tempo vanzelf op. Weet u niet wat er moet gebeuren, dan is de extra hulp een welkome aanvulling en kunt u luisteren alvorens te handelen.

  Kijk en vergelijk AED's. Bij het aanbod proberen we een vergelijking van de AED's zo makkelijk mogelijk te maken. Zo kunt u de AED kunt vinden die het best bij uw organisatie past. Er is een breed aanbod aan merken aan en de keuze is aan u. Kunt u het niet vinden op de website? Wij helpen u graag telefonisch verder met al uw vragen.

  Klik hier voor het volledige onderzoek.