Wie mag een AED bedienen?

Om een AED te mogen bedienen hoef je geen professioneel hulpverlener te zijn. Iedere leek mag het apparaat gebruiken. Een AED is zo ontworpen dat u met aanwijzingen wordt geassisteerd door het reanimatieproces.

De AED als hulp bij reanimeren

Ook als u geen enkele ervaring met een AED of reanimeren heeft mag u de AED gebruiken. In geval van een ventrikeltachycardie (abnormaal snel hartritme) of ventrikelfibrillatie (abnormaal hartritme) is iets doen is namelijk beter dan niets doen. De AED zal u in alle gevallen vertellen wat u moet doen. Het is echter wel aanbevolen om de basis van een AED en het reanimeren te kennen. Hierdoor zult u in staat zijn de bortscompressies en beademingen op een betere manier te kunnen toepassen. Dit zal de overlevingskans ten goede komen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de overlevingskans van een slachtoffer aanzienlijk toeneemt, indien er binnen 6 minuten gestart wordt met reanimeren. Indien er binnen 6 minuten over wordt gegaan tot reanimatie, is de overlevingskans 70%. Dit percentage neemt iedere minuut met 10% af indien er gewacht wordt met reanimeren. Het maakt dus niet zo zeer uit of u een professioneel hulpverlener bent, maar hoe snel u in actie komt.

AED's voor non-professionals én professionals

Er zijn verschillende merken en types AED’s. De AED’s verschillen in de meeste zowel qua uiterlijk als qua innerlijk van elkaar. Sommige AED’s hebben de extra mogelijkheid om ook de ECG weer te geven, professionele hulpverleners kunnen de AED dus ook gebruiken.

Bekijk alle AED's