Kosten na inzet AED declareren

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) moet altijd gebruiksklaar zijn bij een noodgeval. Wanneer de AED ingezet is, moeten de elektroden en soms ook de batterijen vervangen worden. Uiteraard komen hier kosten bij kijken, wat misschien een drempel kan zijn om vervangende onderdelen aan te schaffen. Dit mag natuurlijk nooit het geval zijn bij een levensreddend apparaat! Daarom heeft de overheid sinds 1 januari 2018 een budget beschikbaar gesteld om verbruikskosten van AED’s te vergoeden. Op deze pagina lees je wanneer je in aanmerking komt voor deze vergoeding en hoe je de kosten kan declareren.

Wanneer kan ik de kosten van mijn AED na inzet declareren?

Iedereen die géén zorgaanbieder is komt in aanmerking voor deze regeling en kan de onkosten na inzet van een AED declareren.

Hoe krijg ik de kosten na inzet van mijn AED vergoed?

Via de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) kan je de kosten declareren. Dit doe je bij de RAV van de regio waar de inzet van de AED heeft plaatsgevonden. Op de site van HartslagNu kan je vinden welke RAV in jouw situatie van toepassing is. Hier vind je ook een linkje naar de site van de betreffende RAV, waar aanvullende informatie en een declaratieformulier te vinden is.

Het reanimatieadres dat je moet indienen kan je vinden in de mail die je na de inzet van HartslagNu hebt ontvangen. Let op dat je nooit persoonlijke informatie (zoals de naam) van het slachtoffer aan wie zorg verleend is deelt.

Wat wordt er vergoed?

De kosten voor het gebruiksklaar maken van de AED worden vergoed, zoals:

  • Vervangende elektroden;
  • Uitlezen van de AED;
  • Batterijen wanneer vervanging te linken is aan de reanimatie, bijvoorbeeld bij HeartSine-apparaten waarbij de batterij bij de elektroden in een module zit.

Reguliere/terugkerende kosten worden niet vergoed. Van de volgende zaken krijg je de kosten bijvoorbeeld niet vergoed:

  • Elektroden en batterijen die over datum zijn;
  • Onderdelen die periodiek vervangen moeten worden, bijvoorbeeld de batterij;
  • Andere periodieke kosten, zoals onderhoud.

De missie van Medisol

Sinds 2016 had Medisol het initiatief in het leven geroepen om voor alle AED’s die bij Medisol waren gekocht nieuwe elektroden en zo nodig batterijen aan te bieden na een inzet. Hier is later nog een AED-rescuekit aan toegevoegd, zodat u helemaal voorbereid zou zijn op een toekomstig noodgeval. Omdat met ingang van 1 januari 2018 de overheid het voorbeeld heeft gevolgd en de verbruikskosten van een AED zijn gaan vergoeden, heeft Medisol besloten te stoppen met het eveneens vergoeden van deze vervangingsproducten. Het ziet er naar uit dat door de jarenlange lobby van Medisol samen met o.a. de Hartstichting de vergoeding van kosten na een inzet van een AED eindelijk goed is geregeld! Wij kunnen daarom met een gerust hart afstand nemen van de eigen vergoedingsregeling.

AED onderhoud

Medisol biedt ook periodiek onderhoud voor je AED aan om te zorgen dat deze altijd klaar is om een leven te redden in geval van een noodsituatie. Afhankelijk van je situatie kun je een geschikt onderhoudscontract afsluiten. Bij een Medisol-onderhoudscontract zitten vervangende elektroden en zo nodig batterijen na een inzet inbegrepen. Hierdoor wordt de declaratieprocedure via de RAV overbodig en regel je alles eenvoudig op één plek.