Retourneren

Niet tevreden over uw aankoop?

 

Herroepingsrecht voor producten

U kunt binnen 14 dagen na ontvangst aan ons laten weten dat u van de aankoop af wenst te zien. Na aanmelding heeft u vervolgens nog eens 14 dagen om de producten daadwerkelijk te retourneren. U kunt ook zonder voorafgaande mededeling de producten binnen 14 dagen na ontvangst terugsturen, als u daarbij maar een mededeling voegt waaruit uw wens tot herroeping blijkt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

U kunt ook gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping om aan ons kenbaar te maken dat u van de aankoop afziet. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht.

Artikelen dienen onbeschadigd en voor zover redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking teruggestuurd te worden. In geval van deelleveringen gaat deze bedenktijd in zodra u het laatste artikel uit uw bestelling heeft ontvangen. De verzendkosten voor de retourzending zijn voor uw eigen rekening.

Herroepingsrecht voor onderhoudsservice

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de dienstenovereenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u de dienst heeft gekocht. U bent alleen gehouden de eventuele onderhoudskosten te betalen voor de dienst tot het moment van ontbinding.

Bij afname van een onderhoudsservice zal er altijd een contactmoment plaatsvinden voordat de service daadwerkelijk wordt uitgevoerd. In het geval dat dit contactmoment binnen de bedenktijd van 14 dagen plaatsvindt, kan daarop alsnog aanspraak worden gemaakt op het herroepingsrecht.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. U bent alleen gehouden de eventuele onderhoudskosten te betalen voor de dienst tot het moment van ontbinding.

Wat te doen bij een retourzending?

  • Gelieve onderstaand retourformulier volledig invullen en bijvoegen aan uw pakket.
  • Geef uw pakket af bij een verzenddienst/koerier naar keuze.
  • Bewaar het verzendbewijs (indien van toepassing) om uw pakket te kunnen volgen.
  • Zodra de bestelling door ons retour is ontvangen, wordt dit per e-mail aan u bevestigd.

 

Het bedrag dat u van ons tegoed heeft, wordt zo snel mogelijk overgemaakt maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding. Wij mogen wel wachten met terugbetalen totdat wij de producten retour hebben ontvangen, of tot het moment dat u heeft aangetoond deze te hebben opgestuurd.

Indien u slechts een deel van de bestelling retourneert, krijgt u de verzendkosten van de heenzending niet vergoed. Terugbetaling gebeurt via hetzelfde betaalmiddel als waarmee u betaald heeft, tenzij u ingestemd heeft met een andere terugbetaalwijze.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Verkeerd of beschadigd artikel ontvangen?

Heeft u een verkeerd of beschadigd artikel ontvangen, neem dan altijd contact op met onze klantenservice. Voor overige vragen betreffende uw retourzending, neem contact op met onze klantenservice. Zij helpen u graag verder.

Download hier ons retourformulier.

Ons retouradres is: Mercuriusweg 12, 4382 NC Vlissingen.