Kans op diefstal AED is kleiner dan de kans op een hartstilstand

Het is en blijft een hardnekkig misverstand: Het feit dat mensen denken dat er ieder jaar vele AED’s gestolen worden in Nederland. Gelukkig ligt dat aantal in de praktijk niet zo hoog. De reden? Er wordt snel aandacht voor gevraagd in de pers, en dat is ook logisch, want vaak zijn AED’s bij elkaar gespaard met inzet en sponsoring van de hele buurt of vereniging.

Wist u dat de kans dat uw AED gestolen wordt nog kleiner is dan de kans dat u zelf getroffen wordt door een hartstilstand?

Reken maar even mee:

Er worden in Nederland ieder jaar ongeveer 5 à 10 AED’s gestolen (bron: GestolenAED.nl). En er zijn naar schatting ongeveer 80.000 AED’s in Nederland. De kans dat uw AED wordt gestolen is hiermee 10/80.000 = 0,000125 per jaar.

Volgens de Hartstichting krijgen 300 mensen per week een hartstilstand (bron: www.hartstichting.nl/hartziekten/hartstilstand), dat zijn 15.600 mensen per jaar. Eerder dit jaar werd de 17 miljoenste Nederlander geregistreerd. De kans dat u dit jaar een hartstilstand krijgt (zonder te kijken naar leeftijd of medische voorgeschiedenis) is hiermee 15.600/17.000.000 = 0,0009176.

Is dit een wetenschappelijke berekening? Nee hoor, verre van dat! Maar het toont wel aan dat de kans op diefstal van een AED vele malen kleiner is dan vaak wordt aangenomen. Plaats daarom niet zomaar zonder goed na te denken een AED achter slot en grendel. Een AED is een levensreddend apparaat en moet direct te gebruiken zijn. Maar dat is een andere discussie…