Waar hangt een AED?

AED’s hangen vaak op openbare plekken, zoals winkelcentra, gezondheidscentra, gemeentehuizen en sportscholen. Geef je ogen eens goed de kost en kijk waar een AED hangt op plekken waar jij regelmatig komt. Zoals je in een gebouw kijkt waar de nooduitgang zit, zoek je dus ook de aanwezige AED. Vaak hangt bij gebouwen waar een AED hangt een bordje op de gevel. Ook zijn sommige AED’s buiten geplaatst, in een speciale kast.

Met een AED in de buurt vergroot je de hartveiligheid bij jou in de buurt aanzienlijk. Hoe sneller je een AED inzet bij een hartstilstand, hoe groter de overlevingskans is. Elke minuut waarin niet gereanimeerd wordt met een AED daalt de overlevingskans met zo’n 10 procent.

Waar zijn de dichtstbijzijnde AED’s?

In geval van calamiteiten wil je direct handelen, en niet eerst moeten zoeken naar een AED. Wanneer je aangemeld bent bij HartslagNu, krijgen jij en andere burgerhulpverleners in het geval van een reanimatie een melding om direct naar het slachtoffer te gaan of om eerst de dichtstbijzijnde AED op te halen.

Het scheelt tijd als jij weet waar de AED’s te vinden zijn. Veel mensen weten niet of er een AED in de buurt hangt en waar ze deze precies kunnen vinden.

Waarom kan niet iedereen zien waar de AED’s hangen?

Een overzicht in een openbare database kan ertoe leiden dat 112 niet of vertraagd wordt gebeld, omdat mensen eerst op zoek gaan naar de dichtstbijzijnde AED. In dat geval worden de professionele hulpdiensten niet of niet direct gealarmeerd én wordt HartslagNu niet of niet direct geactiveerd. Sommige AED-eigenaren willen ook niet dat de locatie van hun AED openbaar wordt gemaakt.

Mist jouw buurt een AED?

Op de website van de Hartstichting, is wel te zien in welk gebied er nog dringend AED's nodig zijn. Vul hier je postcode in en kijk of jouw postcode valt in een rode cirkel: dit gebied heeft dan nog niet genoeg AED's.