Is een AED verplicht

We zien gelukkig op steeds meer plekken een AED hangen. Als je er eenmaal op gaat letten, valt je oog er steeds vaker op. Maar: hoe komt het dat de AED-dekking steeds beter wordt? Zijn bedrijven verplicht om een AED te hebben?

Grotere overlevingskans

Tijdens een hartstilstand kan het bloed niet meer goed worden rondgepompt. Elke seconde telt, want tijdens een circulatiestilstand van een paar minuten kan al onherstelbare hersenschade optreden. Het starten van de reanimatie met AED is van levensbelang. Door zo snel mogelijk een AED aan te sluiten, kan er een schok worden afgegeven die het hart kan resetten. Als dit binnen 6 minuten gebeurt is de overlevingskans aanzienlijk groter en is er minder kans op blijvende hersenschade. Lees hier meer over de werking van de AED.

Waar is een AED verplicht?

In Nederland is de AED nog niet wettelijk verplicht. Werkgevers moeten volgens de Arbowet echter wel zorgen voor een veilige omgeving voor werknemers en bezoekers. De bedrijfshulpverlener (BHV’er) hoort daar ook bij. Een BHV’er is de aangewezen persoon voor het reanimatieproces, maar een AED is daarbij niet verplicht. Vakbond FNV pleit echter wel voor een verplichting van AED’s voor bedrijven met 50 medewerkers of meer.

Om de veiligheid en het welzijn van werknemers en bezoekers te waarborgen, nemen veel bedrijven het initiatief om een AED aan te schaffen. Zeker op risicovolle locaties of plaatsen waar gesport wordt. Zorg ervoor dat de BHV’er een reanimatie- en AED-training heeft gevolgd en dat de AED in het zicht wordt opgehangen.