Physio-Control Lucas Reanimatie

LUCAS - uw partner in Life Support

Wanneer het hart plotseling ophoudt met kloppen, zijn efficiënte en voortdurende thoraxcompressies nodig om de circulatie op gang te houden tot de eigen hartfunctie van de patiënt hersteld is. LUCAS is een eenvoudig te gebruiken mechanisch hartmassageapparaat, dat eerste-hulppersoneel, paramedici, artsen en verplegend personeel helpt om efficiënte en voortdurende hartmassage uit te voeren bij patiënten met een hartstilstand.

Door het gebruik van LUCAS wordt cardiopulmonaire reanimatie (CPR) gestandaardiseerd en interrupties in de compressies worden minimaal. Met LUCAS krijgt men handen vrij zodat de eerstehulpverleners hun aandacht kunnen richten op andere levensreddende activiteiten. Men hoeft niet langer compromissen te sluiten tussen veiligheid voor de eerstehulpverlener en de bloedcirculatie van de patiënt, bijvoorbeeld tijdens het verplaatsen van de patiënt in het veld, tussen ziekenhuisafdelingen of tijdens vervoer in de ambulance. 

Ondanks een hartstilstand kunnen cardiologen in het cathlab nu angiografie en angioplastiek uitvoeren op patiënten, omdat LUCAS de circulatie in de patiënt op gang houdt en mogelijkheden biedt voor nood- en levensreddende behandeling van de hartslagaders. LUCAS maakt een groot aantal andere levensreddende therapieën mogelijk en kan ook dienen als overbrugging naar andere behandelmethoden voor circulatieondersteuning zoals ECMO.

Op wetenschap gebaseerd. Vertrouwen door ervaring

LUCAS levert efficiënte en continue compressies volgens de richtlijnen voor CPR (cardiopulmonaire reanimatie); 
-    100 per minuut
-    ~5 cm ( ~2 inches) diep
-    50/50 werkcyclus voor compressie en decompressie
-    Full chest recoil

Efficiënte en ononderbroken CPR verbetert de kansen van de patiënt op een gelukkige afloop.
LUCAS heeft aangetoond de hemodynamica te verbeteren en is een gewaardeerd hulpmiddel vanwege het gebruiksgemak en de bijdrage aan verbeterde operationele doeltreffendheid. Meer dan 50 publicaties uit verschillende delen van de wereld getuigen van de praktische en klinische voordelen van het gebruik van LUCAS. 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Physio-Control Nederland.