AED's en COVID-19

Aangepaste reanimatierichtlijnen voor burgerhulpverleners tijdens de coronacrisis

Het zijn bijzondere tijden. Dit geldt ook voor reanimaties die uitgevoerd worden buiten het ziekenhuis. Denk hierbij aan noodgevallen waarbij AED’s worden ingezet door burgerhulpverleners om iemand in de buurt te redden.

Burgerhulpverleners spelen een grote rol in het vergroten van de overlevingskans van een slachtoffer. Ook tijdens de Covid-19 pandemie. Echter moeten we allemaal een stuk voorzichtiger zijn. De kans op besmetting en daardoor verdere verspreiding van het virus moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Logisch, want alleen samen kunnen we Corona verslaan.

Om deze reden heeft de NRR (Nederlandse Reanimatie Raad) tijdelijk aangepaste richtlijnen voor reanimaties die buiten het ziekenhuis plaatsvinden opgesteld. Deze tijdelijke reanimatierichtlijnen worden indien nodig opnieuw aangepast. Voor dit moment horen hierbij ook verregaande maatregelen die contact met virusdeeltjes in aerosol, via handcontact met anderen of aanraken van (besmette) oppervlakken moeten voorkomen.

Het is belangrijk dat er een goede balans wordt gevonden tussen de veiligheid van de hulpverlener en de zorg van het slachtoffer. Burgerhulpverleners zijn een zeer belangrijke schakel in het overlevingsproces van slachtoffers van een circulatiestilstand. Het is daarom zeer belangrijk dat de zorg hierin niet te kort schiet. Want, ook dit kost mensenlevens. Net als Covid-19.

Daarom heeft de NRR in samenwerking met het RIVM het volgende besloten:

  • Burgerhulpverleners (net als first responders) worden in alle gevallen opgeroepen in het geval van een (mogelijke) reanimatie
  • Hulpverleners die zich ziek voelen blijven thuis en gaan niet in op een reanimatie oproep. Dit geldt ook voor gezinsleden.
  • Beperk het aantal hulpverleners dat zich met de reanimatie bezighouden tot het minimum. Hiervoor geldt maximaal 2 hulpverleners bij het slachtoffer, anderen staan op meer dan 1.5 meter afstand.

Vóór de reanimatie:

  • Raak het hoofd van het slachtoffer NIET aan
  • Controle op ademhaling wordt alleen visueel gecontroleerd. Dus, NIET luisteren of voelen. Ook het eventueel openen van de luchtweg wordt hierbij afgeraden.

Wanneer het slachtoffer geen Covid-19 symptomen heeft:

  • Start met het geven van borstcompressies én sluit de AED aan
  • Geef GEEN mond-op-mond beademing

Wanneer het slachtoffer duidelijke Covid-19 symptomen heeft:

  • Geef GEEN borstcompressies
  • Geef GEEN mond-op-mond beademing
  • Sluit alleen de AED aan en houd minimaal 1.5 meter afstand

Na de reanimatie moeten alle (burger)hulpverleners en betrokkenen hun handen en polsen ontsmetten. Het ambulancepersoneel kan hierbij helpen. Voor kinderen tot de pubertijd blijven de ‘normale’ reanimatierichtlijnen gelden.

Ben je tijdens een noodgeval vergeten hoe de huidige richtlijnen nageleefd moeten worden? Geen paniek! Natuurlijk bel je altijd 112, waarna je de meldkamer aan de telefoon krijgt. Zij zullen ervoor zorgen dat het juiste advies gegeven wordt, waarbij de laatste wijzigingen in de reanimatierichtlijnen nageleefd worden. Klik hier voor een kort overzicht van de NRR waarin de nieuwe reanimatierichtlijnen simpel worden weergegeven.

 

Deze richtlijnen zijn niet langer van toepassing. Mocht zich een soortgelijke situatie voortdoen, dan zullen wij de richtlijnen aanpassen aan het advies van de NRR.