Hartfalen is iets anders dan een hartstilstand!

In veel publicaties die gerelateerd zijn aan reanimatie of een hartstilstand komen wij het woord "hartfalen" tegen. Taalkundig gezien lijkt deze term goed gekozen (bij een hartstilstand is er immers sprake van het falen van het hart), maar medisch gezien is hartfalen een heel ander ziektebeeld. In dit artikel leggen wij u het verschil uit!

Hartfalen

Bij de ziekte hartfalen is de pompfunctie van het hart verminderd. Dit kan veel verschillende oorzaken hebben, zoals een hoge bloeddruk, hartziekten, maar ook bv na een bevalling. Meestal is hartfalen een chronische aandoening. Iemand met hartfalen kan klachten krijgen die verband houden met de verminderde pompfunctie van het hart. De meest voorkomende klachten zijn kortademigheid, vermoeidheid, opgezette benen en enkels (vocht vasthouden) , onrustig slapen en vaak 's nachts moeten plassen. Maar er zijn nog meer klachten die kunnen voorkomen bij hartfalen.

Hartfalen is niet te genezen, maar de patiënt kan er wel mee leren leven. Er bestaan speciale hartfalenpoli's die patiënten met hartfalen kunnen begeleiden. Ook zijn er diverse behandelingen om de klachten bij hartfalen te verminderen. Meer informatie over het ziektebeeld hartfalen kunt u vinden op de website van de Hartstichting.

Acuut Hartfalen

OK, dan is "acuut hartfalen" een betere term? Nee, ook dat is een onjuiste term indien deze gebruikt wordt in relatie met een hartstilstand. Hartfalen zoals beschreven in de vorige paragraaf is vaak chronisch, maar kan ook acuut optreden. Er is dan sprake van vocht dat zich in korte tijd ophoopt in de longen, waardoor de patiënt ernstig benauwd wordt. Een ander woord voor deze acute vorm van hartfalen is "astma cardiale". Deze acute vorm van hartfalen komt meestal 's nachts voor, of in de vroege morgen. Het is een acute aandoening en is potentieel levensbedreigend, maar niet hetzelfde als een hartstilstand.

Hartstilstand

Een hartstilstand is altijd een acute situatie en wordt meestal veroorzaakt door een storing in het elektrische systeem van het hart. (Hartstilstand is eigenlijk ook geen juiste term, want in veel gevallen staat het hart niet echt stil, maar trillen delen van het hart zo snel en chaotisch, dat er geen bloed wordt rondgepompt). Een hartstilstand is een levensbedreigende aandoening, want doordat het bloed niet meer wordt rondgepompt door het hart, zullen hersencellen al na 4-6 minuten onherstelbaar beschadigen. Binnen 6 minuten starten met reanimeren (en waar mogelijk een AED gebruiken) is dan erg belangrijk. Meer informatie over een hartstilstand en reanimeren kunt u vinden op deze pagina van de Hartstichting.

Hartfalen is dus iets anders dan een hartstilstand

Hartfalen is dus niet de juiste term voor de situatie waardoor iemand een hartstilstand krijgt. Ook acuut hartfalen is niet hetzelfde als een hartstilstand. De verwarring is overigens wel begrijpelijk: Hartfalen wordt in veel gevallen veroorzaakt door een hartinfarct, maar een hartinfarct is ook de belangrijkste oorzaak van een hartstilstand! Bovendien lijkt de term taalkundig juist. En kan (acuut) hartfalen leiden tot een hartstilstand. Er is dus soms wel een relatie tussen hartfalen en een hartstilstand, maar het zijn echt 2 aparte aandoeningen. Het is daarom beter om verwarring te voorkomen en de term "hartfalen" niet te gebruiken op websites en publicaties, als het om een hartstilstand gaat!