AEDwinkel.nl | Met het Hart voor het Hart

❤ 20 Jaar ervaring ❤ Meer dan 50.000 AED's geleverd ❤ Wij krijgen een 9,7 van onze klanten

Winkelwagen
€0,00

Uw AED openbaar

Verplichtingen voor uw openbare AED (cat1): 
Wilt u uw AED (cat1) op een publieke plaats ter beschikking stellen van het grote publiek? Dan moet er aan onderstaande voorwaarden worden voldaan.

 • De eigenaar van de AED moet zijn toestel registreren bij de Belgische overheid.
  Download hier het Nederlandstalige registratieformulier.
 • De AED moet in een verzegelde alarmkast worden geplaatst.
 • De Alarmkast moet voorzien zijn van een AED pictogram.
 • Er moet een instructieformulier (A4) bij de AED liggen die een beknopte werking van het AED toestel uitlegt.
 • De contactgegevens van de eigenaar van de AED moeten vermeld worden op de alarmkast.
 • Vermelding op de kast: “Enkel te gebruiken indien de persoon niet bij bewustzijn is en geen normale ademhaling vertoond. Gelieve telkens geneeskundige hulpdiensten te verwittigen via het nummer 100 of 112 in geval van gebruik van de AED.“
 • Maandelijkse controle bijhouden in een register.
 • Alle gegevens die bij gebruik worden genoteerd jaarlijks doorgeven aan het directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer.
 • Op verzoek van de belanghebbende geneesheer de geregistreerde gegevens van de AED doorgeven.

Wat valt er onder een publieke plaats?
Onder een publieke plaats verstaat men in principe elke plaats, met uitzondering van expliciet privédomein zoals privéwoningen. Alle gemeentelijke gebouwen en domeinen zijn te beschouwen als een publieke plaats.

AED van categorie 2:
Een AED van categorie 2 mag enkel gebruikt worden door medisch personeel, in bijvoorbeeld ziekenhuizen en ziekenwagens. Deze AED's mogen niet op een publieke plaats ter beschikking worden gesteld. Houdt hier altijd rekening mee.