Inzet van AED-drones neemt flink toe 

In het geval van een hartstilstand, is tijd van essentieel belang. Hoe eerder de hulpverleners beginnen met reanimeren, hoe groter de kans op overleven. Maar vaak duurt het in landelijke gebieden te lang voordat de ambulance ter plaatse is. Bovendien kan bij 385.000 Nederlands een ambulance niet op tijd zijn.

In deze gevallen zullen in de toekomst drones worden ingezet om AED’s zo snel mogelijk ter plaatse te krijgen. Door het gebruik van drones kunnen we namelijk de tijd verkorten tot een defibrillator kan worden ingezet - waardoor de overlevingskans van een patiënt tot driemaal wordt vergroot.  

 

Wat is een AED-drone?  

Onder een drone verstaat men een onbemand radiografisch bestuurd luchtvaartuig (zie foto). Maar wat een drone uniek maakt, is dat deze velen toepassingen kent. Zo zijn er sinds kort drones, die als toepassing een AED aan boord hebben. Zodra de drone de coördinaten heeft waar een medisch noodgeval afspeelt, wordt deze de lucht ingestuurd na goedkeuring van het controlecentrum, waarna de drone autonoom naar het ongeval vliegt. Daar laat de drone de AED aan een koord zakken. Verder vliegen de drones gemiddeld zo’n 120 kilometer per uur en ongeacht de ligging is de AED-drone binnen vier tot vijf minuten op locatie. Tot slot kan deze drone gemakkelijk worden bediend, zelf door medische leken, waardoor het zeker weten een nuttige aanvulling is op de bestaande chain of survival.   

   
Belangrijke Duitse ontwikkelingen op het gebied van AED-drones  

HORYZN, is een bedrijf dat in Duitsland actief is. Zij hebben in samenwerking met het Beierse rode kruis een project opgezet, genaamd ‘Mission Pulse’. Bij een hartstilstand duurt het momenteel gemiddeld elf minuten voordat hulpverleners in Duitsland ter plaatse zijn. Zij hebben een drone ontworpen die de tijdsduur op een levensreddende manier kan verkorten, aangezien hun drone in staat is om de AED per lineaire afstand naar de patiënt te transporteren. Het prototype van Horyzn zal in staat zijn om patiënten binnen een straal van 6 km in 5 minuten te bereiken. De vlucht wordt bestuurd via een controlecentrum. Op de plaats van het noodgeval zal de AED onder videobewaking worden afgeleverd, waardoor die vervolgens door eerstehulpverleners kan worden gebruikt.   


2 minuten sneller bij een noodgeval in Noorwegen, Zweden en Noord-Denemarken dankzij AED-drones  

Everdrone, is een bedrijf dat in Zweden en Noorwegen actief is. Wat dit bedrijf bijzonder maakt, is dat zij al AED-drones inzetten bij noodgevallen. Sterker nog, voor het eerst in de wereldwijde medische geschiedenis heeft de AED-drone van Everdrone geleid tot een geslaagde reanimatie. Deze revolutionaire technologie heeft er namelijk voor gezorgd dat de 71-jarige Zweedse patiënt een hartstilstand heeft overleefd.  De drone kon gemiddeld twee minuten sneller op locatie zijn dan een ambulance.   
  
Everdrone is dus sinds kort ook in Denemarken actief in samenwerking met de regio Noord-Denemarken, de hulpdiensten en het Karolinkska-instituut. De drone wordt momenteel alleen in en rond Aalborg ingezet wanneer er een hartstilstand wordt vermoed bij de alarmcentrale.  De laatste jaren is de kans om een hartstilstand te overleven in Denemarken aanzienlijk toegenomen tot zo’n 15%. Volgens Pia Buus Pinstrup, voorzitter van de regionale commissie voor lokale gezondheidszorg, is snelle hulp en een toegankelijke defibrillator essentieel. Hierdoor zijn de AED-drones in dit gebied al operationeel.   


Kunnen wij meer AED-drones verwachten in Europa?  

Dit jaar wil het Duitse bedrijf Horyzn de nodige certificaten krijgen van de Europese luchtvaartautoriteiten. Dit maakt het dan mogelijk om juridisch gegrond honderden drones in moeilijk toegangbare gebieden te stationeren, en deze vervolgens via centrale controlecentrums te besturen. Verder is de drone al helemaal ontworpen en volledig gebouwd voor de toepassing. De verwachting is dat de inzet van AED-drones in 2023 in Duitsland plaats zal vinden.   
  
Door het succesvolle gebruik van de AED-drone in Aalborg wordt bovendien verwacht dat er een mogelijkheid komt om AED-drones in de andere delen van Denemarken te introduceren. En we kunnen we niet vaak genoeg benadrukken hoe belangrijk elke seconde is bij het redden van een mensenleven bij een hartaanval. Voor gebieden waar de ambulance niet binnen 15 minuten aanwezig kan zijn, is de AED-drone de geschikte toekomstige oplossing.  

Ook in Nederland wordt er geëxperimenteerd met drones die AED’s kunnen afleveren. Zo werden er vanaf Groningen Airport Eelde testvluchten georganiseerd. Verder is ook ANWB druk bezig met het onderzoeken hoe drones kunnen worden ingezet voor medisch transport op grote schaal. Testvluchten moeten een goede evaluatie geven hoe ziekenhuizen en andere zorginstellingen hierop kunnen aansluiten. Daarnaast worden er ook al testvluchten met AED-drones gehouden in havengebied Delfzijl. Deze dronevlucht is een iniatief van Hive.Mobility, provincie Groningen en Groningen SeaPorts. Het doel is om aan te tonen dat de levering van een AED per drone nu al mogelijk is in het werkgebied van Groningen Seaports.   
  
In Nederland wordt dus al flink geëxperimenteerd met de inzet van AED-drones. Echter zullen de AED-drones nog niet snel worden ingezet, omdat er voor drone vluchten ontheffingen moeten worden verleend door de Inspectie Leefomgeving en Transport. In de komende jaren wordt nog flink onderzocht hoe betrouwbaar en veilig er gevlogen kan worden.